Selecteer een pagina

Factureer snel

Is de dienst en/of het product geleverd, factureer dan direct. Bij alle partijen zitten de afspraken nog vers in het geheugen en kan de factuur in gedachten eenvoudig gekoppeld worden aan de uitgevoerde dienst of het product. Veel leveranciers wachten veel te lang met...

Kenmerk van de klant

Vooral bij gotere klanten worden in de boekhouding kenmerken (P.O. – purchase order) aan projecten, verantwoordelijken en budgetten gekoppeld. de crediteurenadministraties van deze ondernemingen kunnen alleen een betaling uitkeren als het factuurkenmerk (P.O....

Juiste gegevens op documenten

Dit lijkt logisch, maar op contracten, facturen komt men zelden de naam tegen zoals deze in de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bouwbedrijf De Zwart is in de rechtbank een andere partij als bouwbedrijf De Zwart B.V. Neem altijd de naam over uit de Kamer van...

Check, check, dubbelcheck

Het moment van leveren en/of uitvoeren is aangeboken. Controleer nogmaals dat de opdrachtbevestiging compleet is: getekende algemene voorwaarden, kredietlimiet, getekende offerte, juiste tenaamstelling, juiste contactpersoon, juist kenmerk, etc. De tijd die u hieraan...

De rechtsvorm van uw debiteur

In lijn met de aansprakelijkheid is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de in Nederland gebruikte rechtsvormen en hun specifieke risico’s. Herken sterf- en ziekenhuis-constructies, voordat u...

Wie is aansprakelijk?

Zelfs al doet u alleen zaken in Nederland, dan nog is het belangrijk om vooraf te onderzoeken wie aansprakelijk is in geval van wanbetaling. We kennen natuurlijke personen, rechtspersonen, buitenlandse entiteiten en (stille) vennoten. Controleer in het handelsregister...