Selecteer een pagina

Krabbeltje op voorwaarden

U heeft de algemene voorwaarden gedeponeerd, als vast onderdeel van de offerte gemaakt en stelt de klant/debiteur op alle mogelijk manieren in de gelegenheid om kennis te nemen van de AV. Toch kunt u met een “paraaf voor gezien” van de klant de waarde van...

Kies uw eigen rechtbank

Als een debiteur gedagvaard wordt om tot betalen te worden veroordeeld, dan moet dit plaatsvinden op de rechtbank welke het dichtst bij de woonplaats/vestigingsplaats van de debiteur is, tenzij u in de algemene voorwaarden opneemt dat rechtszaken altijd worden gevoerd...