Selecteer een pagina

Pre-incasso

Dit zijn diensten die door incassobureaus worden aangeboden om de debiteur een laatste mogelijkheid te geven de factuur te betalen met lage of zonder extra kosten. De pre-incasso brief, slotsommatie of gentle reminder zijn benamingen voor een laatste herinnering op...

Wie zeurt, die beurt

De debiteur die u door middel van alle communicatiemiddelen laat weten dat u toch wel heel graag de betaling wilt ontvangen, zal in veel gevallen van uw “gezeur” af willen en voldoet alsnog de...

Rente en kosten bepalen

Wij hebben u al eerder getipt dat het belangrijk is om de kosten van een factuur/wanbetaler in beeld te brengen. Hoe helderder u deze kosten heeft, des te beter kunt u bepalen hoe groot de beparingen zijn als het debiteurenbeheer wordt...

Klantscore bepalen

Om een goede klantscore te bepalen moeten gegevens van externe kredietinformatiebureaus worden gekoppeld aan uw eigen (historische) gegevens. Deze klantscore kan worden gebruikt bij het bepalen van de (risico) categorieën waarin de debiteur wordt geplaatst. Als u de...

Veroudering berekenen

Dit kengetal geeft u informatie over de veroudering van factuurniveau. In deze overzichten kunt u zien welke debiteuren van mening zijn dat u “een bank” bent, en ze helpen de debiteurenbeheerder te focussen op de grootste...

“Days Sales Outstanding” berekenen

De days Sales Outstanding (DSO) is een kengetal om te berekenen hoe lang u er gemiddeld over doet om een vordering betaald te krijgen. Een hoge DSO geeft aan dat facturen relatief lang uitstaan en er gekeken moet worden naar verbeterpunten in het debiteurenbeheer....

Maak gebruik van kengetallen

In debiteurenbeheer zijn er 5 basis kengetallen waarop u een debiteurenbeheerder of team kunt aansturen: 1. Days Sales Outstanding (DSO) 2. Veroudering 3. Historische betaaltermijn 4. Klantscore 5. Rente & kosten Maak u deze kengetallen eigen en gebruik variaties...

Maak doelstellingen SMART

Bij kleinere ondernemers wordt debiteurenbeheer vaak ad-hoc uitgevoerd. Bepaal vooraf uw doelstelling op basis van S.M.A.R.T. (Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Toepasbaar). Voorbeeld: “Aantal dagen dat posten open staan terugbrengen van 90 naar...